Van bouwcrisis | Tot innovatie

De crisis had enorme gevolgen voor de bouwsector. De opdrachten liepen terug en ontelbare bedrijven gingen failliet. Inmiddels is de bouw weer aangesterkt, dankzij de woningbouw, maar hoe voorkomen we weer een terugval? Wat zijn de huidige tactieken?

Door Jamilla Schoenmaker

De crisis sloeg in als een mokerslag, alsof de halve bouwsector binnen een paar jaar van de kaart was geveegd, iets wat feitelijk ook helaas het geval was. Ontelbaar veel bouwbedrijven gingen failliet, of verminderden tot wel 4/5e in omvang. Tussen 2009 en 2015 werd er niet gelachen in de bouwsector, alleen maar geleefd tussen hoop en vrees. Begin 2016 leek alles weer beter te worden, als het bedrijf nog op de kaart stond (in welke vorm dan ook), dan was de eindstreep van het vrezen in zicht en had je de crisis overleefd.
Tussen 2009 en 2015 was het enkel en alleen overleven. Bouwbedrijven gooiden alle strategieën over boord en lieten soms wel 3 kwart van hun personeel gaan. De opdrachten werden schaars en de verliezen die geleden werden door de grote jongens probeerden ze terug te halen door de kleintjes zoveel mogelijk uit te knijpen. Dit zorgde ervoor dat veel bouwers, van ZZP’ers tot grote aannemers bij bosjes neervielen.

Inmiddels is de bouw weer de snelst groeiende sector, vooral door de opgeleefde woningbouw. Bedrijven nemen weer werknemers aan en opdrachten worden weer uitgeschreven. Echter is het gebruikelijk om nu weer op dezelfde manier verder te gaan als dat we al die tijd gewend zijn geweest, maar is dat nu wel zo slim? Bouwen we dan niet weer een zeepbel op die plots weer kan klappen, waardoor we in hetzelfde schuitje terecht komen? Het antwoord hierop is: JA. Om de bouw zo aan te blijven laten trekken zullen we dingen dusdanig moeten veranderen ten opzichte van voor de crisis.

De grootste valkuil van de bouwsector is tegenslag. Zodra er tijdens de bouw ook maar één tegenslag komt, kan dit voor desastreuze gevolgen zorgen. De marge die per bouwproject geboekt wordt is nihil. Zodra er dus sprake is van bijvoorbeeld een vertraagde bouw, kan die marge zich zomaar omzetten in verlies. Om dit verlies tegen te gaan denkt men het eerste aan andere kosten besparen en zo komen we weer bij dat de andere partijen worden uitgeknepen. Dit is zoals eerder vermeld niet de oplossing, maar, wat dan wel?
Innovatie! Iets wat al langer bezig is, maar nu echt zijn vruchten begint af te werpen is het steeds efficiënter omgaan met de te gebruiken middelen. Vroeger werden ontwerpen nog gemaakt op blauwdrukken, daarna ging men over op het potloodtekenen en tot slot kwam eindelijk het digitaal tekenen. Maar tegenwoordig is het hele “tekenen” verleden tijd, tegenwoordig noemen we dit: ‘modelleren’.

Voorbeeld:BDC Ingenieurs en Architecten

Modelleren, wat is dat nou eigenlijk? Feitelijk is dat ervoor zorgen dat de bouwfouten vooraf al worden opgelost, zodat deze niet daadwerkelijk plaatsvinden tijdens de bouw. Door de architect wordt een 3D-model getekend van het te realiseren bouwproject, alsmede door de installateur, de constructeur, en alle andere “bouwpartners” die bij het project betrokken zijn. Zodra al deze modellen gemaakt zijn kunnen deze d.m.v. een computerprogramma ‘geclashed’ worden. Als er wordt geclashed kan men direct zien waar de modellen elkaar raken en waar dus fouten gaan ontstaan. Doordat dit zo vroeg in het ontwerpproces kan worden aangepast, bespaart dit geld en tijd tijdens de fysieke bouw.
Toch is 3D-modelleren alweer een tijdje aan de gang en begint iedereen hieraan te wennen, daarom is het weer tijd voor iets nieuws, zou je denken. En inderdaad, de nieuwe manieren van bouwen hebben alweer hun intrede gedaan. Denk hierbij aan 3D geprinte huizen, in een fabriek volledig gerealiseerde gevels die per vrachtwagen worden aangevoerd en zo op een huis worden gehesen, etc. etc.

Met een gerust hart kunnen we dus zeggen dat de bouwsector weer volledig aantrekt, en dat het weer goed gaat. Maar, toch zullen we moeten innoveren om te zorgen dat dit zo blijft…

1 reactie op “Van bouwcrisis | Tot innovatie”

  1. Helemaal gelijk, de bouwsector moet zichzelf steeds opnieuw uitvinden. Zo gesterkt als de bouw uit de vorige crisis is gekomen: ik mag hopen dat het zich gewapend weet tegen de tegenslag in de vorm van een virus die momenteel alles in zijn greep houdt. Laten we hopen dat de corona-crisis in zijn nasleep ook kansen schept voor de bouw.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *