Museum Arnhem

Verzoening in de kerk

Stel jezelf eens voor dat je ‘het paradijs’ mag betreden. Ongeacht of je gelovig bent, of in wat je dan geloofd. Wat zie je? De Engelse kunstenaar Saad Qureshi kwam erachter dat bijna iedereen zich voorstelt dat er een vorm van entree is, een poort waar je doorheen kan. Of er ook een poortwachter is zal misschien verschillen, maar juist de overeenkomst vertaalde hij naar een kunstwerk. Zeven hemelpoorten, waarvan drie op dit moment in de Walburgiskerk in Arnhem te zien zijn.